سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

موسسه/دانشگاه: پیام نور بروجن

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش تجارت الکترونیک

موسسه/دانشگاه: دانشگاه یزد

مهارت‌ها

مدیریت اسناد اداری توسط File Center و File locator

80%

ذخیره و سازماندهی منابع پژوهش توسط EndNote

80%

تحلیل آماری با SPSS و PLS

80%

مسلط به مدل های تصمیم گیری چند معیاره(MCDM)

80%

رسم مدل و فلوچارت سازمانی توسطvisio

80%

سوابق شغلی

دفتردار

موسسه: MFT

پژوهشگر

شرکت: فرهیختگان دانش

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

40%

مهارت شنیداری

40%

پروژه‌ها

دوره ها و گواهینامه ها

نرم افزارهای آفیس

موسسه: فنی و حرفه ای

Pre-Intermadiate

موسسه: مجتمع فنی تهران

بازاریابی الکترونیک

موسسه: فنی و حرفه ای

افتخارات

تحقیقات

مقاله: بررسی اثرات تجارت سیار از طریق آمیخته بازاریابی پایداری ( 4c) بر خود اشتغالی

ناشر: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

مقاله: ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻫﺎي اﺧﻠﺎﻗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ناشر: همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت

مقاله: تأثیر فضیلت های اخلاقی بازاریابی بر چرخه رضایت مشتریان

ناشر: هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت

کتاب: استارت آپ در تجارت سیار

ناشر: ارشدان

مقاله: بررسی موفقیت های زنان افغانستان در یک سال اخیر

ناشر: مجله الکین

مقاله: بررسی تأثیر تجربه برند از طریق وب‌سایت بر واکنش مصرف‌کننده

ناشر: نخستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا در رونق تولید

مقاله: نقش قابلیت های پویا و دانش مشتری در تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بر عملکرد (مورد مطالعه:شرکت گاز استان یزد)

ناشر: فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی

تماس با من